skip to Main Content
+420 602 168 154 info@jiskraholice.cz

Valná hromada

 

P o z v á n k a

na řádnou valnou hromadu TJ JISKRA HOLICE, z. s.

se sídlem Husova 429, 534 01 Holice, IČ: 00527912, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl L, vložka 145 (dále také jen „TJ Jiskra“)

 která se bude konat

v úterý, dne 5. října 2021 od 18:00 hod.

v klubovně Městské haly

Hlavní body programu:

  • Zahájení a kontrola prezence, volba orgánů valné hromady
  • Rozhodování o změně stanov TJ Jiskra
  • Přednesení zprávy o činnosti výboru TJ Jiskra a jednotlivých oddílů TJ Jiskra za rok 2020
  • Přednesení zprávy o hospodaření v r. 2020, rozhodování o schválení účetní závěrky za rok 2020
  • Zpráva revizní komise
  • Volba členů výboru TJ Jiskra
  • Plánované akce TJ Jiskra v r. 2021
  • Diskuse a závěr valné hromady

Účetní závěrka za rok 2020 je k dispozici k nahlédnutí v sídle TJ Jiskra u paní Marie Hybšové.

Přílohy pozvánky:      Návrh nového znění stanov

Tato pozvánka je současně  d e l e g a č e n k o u  pro členy TJ Jiskra  Holice, z. s. s hlasem rozhodujícím

V Holicích dne 31. 8. 2021

výbor TJ JISKRA HOLICE, z.s.

 

 

Back To Top