skip to Main Content
+420 602 168 154 info@jiskraholice.cz

Přání

Oddíl ASPV měl od září trochu hektické období. Zpočátku jsme nevěděli, kde zahájíme cvičení, ale nakonec jsme mohli cvičit v Sokolovně. Průběh oprav byl ale pro děti vzhledem k prašnosti prostředí nevyhovující, tak jsme využili laskavosti ředitelů ZŠ Komenského a ZŠ Holubova a přesunuli cvičení Předškolních dětí, Rodičů a dětí i žen ZTV do školních tělocvičen, za což jsme velmi vděční. Tím nám některé akce odpadly, ale věříme, že příští rok bude zase plný překvapení a radosti.

Přejeme vše členům a příznivcům radostný a šťastný nový kok 2019

Cvčitelé ASPV

Back To Top