skip to Main Content
+420 602 168 154 info@jiskraholice.cz
Družstvo mužů

Prvky odbíjené byly zařazovány do cvičebních hodin TJ Sokol již před rokem 1939. Ale až na jaře roku 1942 byl založen samostatný oddíl odbíjené pod názvem W.O.S.K. Holice. Jeho zakladateli byli: J.Najman,, J.Kunc, J. Voříšek, J. Kovanda. I. Sedlák, J. Zemánek a bratři Kratochvílové. Tenkrát se hrávalo v neděli dopoledne na pískovém hřišti za sokolovnou. Složení družstva se měnilo a bylo doplňováno mladšími hráči. V letech 1956 až 1966 hrálo družstvo mužů krajskou soutěž. K aktivním hráčům této doby patřili: J.Kovanda, J.Zemánek. J. Vacovský, S.Formánek, K.Faltys, J.Macků, J.Vojtěch, J.Mlejnek, J.Jebavý, J.Kubač, F.Kašpar, M.Koubek, K.Záleský. Největší rozmach odbíjené v Holicích spadá do druhé poloviny 60. a 70. let. Družstvo z důvodu nevyhovujících termínů mistrovských soutěží sice opustilo krajskou soutěž, ale na pravidelných trénincích 2x týdně se scházelo přes 20 hráčů. v letním období se hrálo na dvou hřištích, jejichž povrch si hráči sami upravili antukou (hřiště se používají dodnes) a v zimních měsících se trénovalo v sokolovně.V této době bylo družstvo mužů účastníkem okresního přeboru I. třídy a po řadu let hrálo na čele tabulky. Základní kádr  družstva v těchto letech tvořili: J.Vacovský, K.Faltys, F.Pekáč, F.Kašpar, J.Růžička, K.Záleský, A.Lohynský, J.Krčil, M.Pacovský. Do družstva stále přicházeli mladší hráči – P.Teplý, K.Pávek, P.Welsch, Z.Hloušek, J.Welsch, J. Schejbal, kteří brzy patřili k oporám družstva. Zájem o odbíjenou byl velký a do soutěže byla zapojena dvě družstva. Činnost rozvíjela i mládež. Družstvo žáků vedl K.Kašpar a družstvo dorostenek K.Faltys.

Do družstva mužů sice přicházeli mladí hráči, ale většinou brzy zanechali aktivní činnosti. Postupně se činnost oddílu ustálila na pravidelném tréninku 1x týdně a účastí jednoho družstva mužů v nejvyšší třídě okresního přeboru. Aktivními hráči v této době byli: K.Pávek, V.Mládek, F.Kašpar, J.Soukup, J.Valta, J.Vosáhlo, J.Výšek, J.Schejbal Tato situace trvala až do roku 1996, kdy výkonnost družstva klesla natolik, že neobhájilo svoji účast v OP I.třídy a spadlo do OP II. třídy. Naštěstí to pro družstvo nebyl impuls k resignaci. Díky vzájemné spolupráci se smíšeným družstvem rekreačního volejbalu ASPV se účast na trénincích zlepšila a počet tréninků se zvýšil na 2 dny v týdnu. Zlepšila se nejenom základna, ale i samotný přístup hráčů  a družstvu mužů se podařilo hned v následující sezóně  vrátit do okresního přeboru I.třídy .Tehdejší hráčský kádr tvořili: V.Picek, R. Havránek, P.Pamánek, J. Soukup, J.Schejbal, J.Koška,   M.Hodík, V. Pevný,  K. Kašpar, K. Pávek. Bohužel družstvo mužů soutěž dlouho neudrželo. Kolektiv byl málo omlazen a i když se podařilo sehnat nové hráče, kteří mají o volejbal zájem, není to bohužel tým, který by obstál ve volejbalové soutěži. Dnes tedy muži hrají pouze volejbal spolu se ženami 2 x týdně v hale nebo v sezóně na antuce a zároveň si  také  oblíbili volejbal plážový.

Družstvo žen

Potěšující byla ta skutečnost, že do    oblastní podzimní soutěže   v roce 2002 také vstoupilo, poprvé v historii odbíjené v našem městě, družstvo žen. Toto družstvo vzniklo ze hráček, které se volejbalu věnovaly roky rekreačně a bylo doplněno o hráčky mladé, které při DDM Holice  trénoval K. Pávek.

První soupiska obsahovala tato jména: M. Hybšová, R. Hybšová, L. Hájková, J. Majcová, L. Thérová, H. Bydžovská, R. Slavíková, V. Kühnellová, P. Jelínková. Trenér K. Pávek.

Po prvním roce účasti v okresní soutěži  v roce 2003 postoupilo družstvo žen do krajské soutěže II.třídy. V této soutěži se ženy umísťovaly rok od roku na vyšším místě. Po podzimním kole soutěže 2010-2011 obsadily  historicky nejlepší 2.místo.

Družstvo dorostenek

Díky aktivitám DDM, možnosti  sportovat ve sportovní hale a hlavně díky vedoucím kroužků K. Pávkovi, L.Thérové a Z. Lédlové   již několik let reprezentuje Holice také družstvo dorostenek.

V současné době dorostenky pod vedením K.Pávka hrají meziokresní přebor. Soupeří s družstvy Chvaletice, Pardubičky, Slatiňany a  Nasavrky

Umístění:

2013-14  – 1. místo
2014-15 –  2. místo
2015-16 –  1. místo

Oddíl volejbalu TJ JISKRA HOLICE bohužel nezvládl rozšířit  svoji základnu o mládež. Doufejme, že spolupráce s DDM bude nadále pokračovat a že družstvo žen bude postupně doplněno o nové perspektivní hráčky. Bohužel zatím nám doma moc hráček nezůstává, děvčata vystudují, jdou na vysokou školu a volejbal většinou hrají ve svých nových bydlištích. Jsme velice rádi, že se občas přihlásí mladá paní nebo slečna, která se do Holic přistěhovala a o volejbal má zájem.

Marie Hybšová, předseda oddílu

Back To Top