skip to Main Content
+420 602 168 154 info@jiskraholice.cz

Turistický odbor v Holicích byl založen roku 1920 při SK Holice

Roku 1940 přejmenován na KČT.

Roku 1950 začleněn do Sokola.

Roku 1957 začleněn do ČSTV.

21.3.1990 se stává právním subjektem.

20.11.1990 zaregistrován na ústředí KČT.

7.2.2005 vznik ekonomického subjektu ze zákona.

KČT TJ Jiskra Holice má 28 členů a je převážně zaměřen na cykloturistiku.

Back To Top