skip to Main Content
+420 602 168 154 info@jiskraholice.cz
Rodiče a děti (děti 2 - 4 roky)

Vedoucí: Iva Kroutilová, Nikola Svobodová

druh_RDKe správnému vývoji dětí je nutné velké množství podnětů (ze svalů, smyslů, změn poloh těla). Dostatek příležitostí k pohybovým aktivitám a novým zkušenostem příznivě působí na psychomotorický vývoj dětí a zvyšuje také sociální stabilitu.

Děti těší společné činnosti s maminkou či tatínkem a postupně se začínají zajímat o vrstevníky. Ideální aktivitou je cvičení rodičů s dětmi. Při cvičení se zaměříme na:

 • podporu pohybového vývoje – speciálně vybrané cviky zpočátku cvičí s dětmi maminka nebo tatínek dle ukázky lektorky, později cviky zvládají děti samy
 • velké množství vhodných pomůcek – motivují děti k pohybu, rozvíjejí jemnou motoriku, vnímání barev a tvarů
 • rozvoj řeči, vnímání rytmu – cvičení doprovází básničky a písničky. Děti si je zapamatují a cvičení v jejich rytmu je baví
 • citlivý přístup a bezpečí – vždy vybíráme takové činnosti, které děti zvládnou, aby měly pocit úspěchu
Předškolní děti (děti 4 - 6 let)

Vedoucí:  Kateřina Havlíková, Bc. Jana Soukupová

druh_PREDSKOLIdeální období pro zapojení dítěte do zájmově zaměřené pohybové činnosti – výrazně se rozvíjí pohybová aktivita, dítě se osamostatňuje, učí se spolupracovat, hledá si kamarády. Při cvičení klademe důraz:

 • na všestranný pohybový rozvoj – pro děti v tomto věku je všestranné zaměření aktivit velice důležité, přetěžování některých svalových skupin a zanedbání jiných může poškodit tělesný vývoj
 • gymnastickou průpravu – je základ pro jakékoliv další sporty, proto se jí věnujeme ve všech kurzech
 • hravou formu – vycházíme z možností dětské pozornosti, často střídáme činnosti. Uvědomujeme si, že pro děti musí být cvičení především zábavná hra

Vytváření kladného vztahu ke sportu – přejeme si, aby se sport stal pro děti oblíbeným způsobem trávení volného času, proto jim připravujeme vhodné příležitosti a snažíme se je náležitě pro ně nadchnout :-)

 

 1. seznamovací hry a hry s náčiním
 2. zdravotní, protahovací a průpravné cvičení s náčiním, s hudbou
 3. cvičení s overbaly
 4. cvičení na nářadí
 5. pohybové hry s pravidly, na přání, míčové hry
 6. Mikulášské cvičení
Ženy ZTV - Zdravotní cvičení (bez omezení věku)

Vedoucí: Eva Švecová, Bc. Klára Schonbeková

druh_ZTVZdravotní cvičení se stalo trvalou součástí tělovýchovného systému a její význam rok od roku stoupá. Je zaměřené nejen na pohybový systém a svalové disbalance (nerovnováhu), ale vytváří správné pohybové návyky, trvalý zájem o pohybovou aktivitu a zlepšuje celkový stav. Cvičí se bez vysoké zátěže, podle možností cvičenců, vedené školenou cvičitelkou. Cvičení je určeno všem věkovým kategoriím bez rozdílu pohlaví a hlavně pro ty, kdo mají zájem předcházet počínajícím problémům ze sedavého zaměstnání nebo z jednostranné zátěže, zabránit zhoršení zdravotního stavu nebo jen zrelaxovat celý organismus.

Muži

Info: Petr Novotný

Cvičení pro zájemce, kteří se chtějí trochu hýbat a protáhnout si tělo. Zařazujeme převážně míčové hry (fotbálek, nohejbal, basket), lze zařadit i Ringo.

Věková kategorie nerozhoduje.

Ringo

Info: I. Kroutilová

druh_RINGORingo je hra, která rozvíjí snad všechny vlastnosti potřebné člověk, v dnešním životě – postřeh, rychlost reakce, prostorovou orientaci, obratnost, fyzickou kondici, vůli apod. Ringo se hraje s kroužkem uvnitř dutým na hřišti stejných rozměrů jako hřiště pro odbíjenou. Účelem hry je umístit kroužek do hřiště soupeře.

Kategorie: – jednotlivci (jeden proti jednomu) – jedním kroužkem, dvojice a trojice – dvěma kroužky současně.

Lehká atletika

Vedoucí: Mgr. Jana Soukupová, Tomáš Bartoníček

Smíšený oddíl pro děti ve věku 11 let a výše, který je zaměřen trénink disciplín lehké atletiky, ale i rozvoj všestranných dovedností. Zázemí získal oddíl na Gymnáziu v Holicích, kde může využívat tělocvičnu a ovál.

Nadpis

Lerngymnastika

Cvičení pro lepří soutředění, koordinaci, vhodné pro předškolní děti a 1. a2. třídu ZŠ.

Vedoucí: Mgr. Olga jiroutová

Základy Gymnastiky

cvičení probíhá ve studiu Energy, pondělí od 17:00 hod.

Cvičení  s angličtinou pro předškoláky

cvičení probíhá každou středu od 17:00 hod. ve studiu Energy

Back To Top