skip to Main Content
+420 602 168 154 info@jiskraholice.cz

Informace z oddílu ASPV

 

Vážení členové,
pandemie a následná opatření nám bohužel neumožnila realizovat cvičební hodiny a plánované akce tak, jak jsme si přáli. Postupné uvolňování nezbytných opatření spolu s Usnesením vlády ČR ze dne 30. dubna 2020 č. 490 o přijetí krizového opatření nám sice umožňuje začít sportovat, ale pro jednotlivá cvičení nemáme zázemí. Městská hala je sice otevřena, ale Sokolovna ne, není přístupný stadion, ani ovál vedle Gymnázia. Zároveň rozjezd škol je postupný a o otevření tělocvičen se nikde nezmiňují. Také zajištění všech podmínek dle výše uvedeného Usnesení není pro nás reálné.  Proto v tomto pololetí již cvičení  neobnovíme.
Zároveň činíme tato opatření:
a) z vybraných peněz za 1. pololetí byly uhrazeny členské příspěvky ve výši 100,- Kč ČASPV
b) Zbylé peníze převedeme členům na 2. pololetí 2020, a tím ponížíme stanovený příspěvek
c) rodiče dětí, které nastupují v září do 1. tř. ZŠ prosíme o zaslání č. ú. a 200,- Kč jim bude vráceno na účet.

Tato situace nás velmi mrzí, ale věříme, že se vše urovná k normálu a my se opět na podzim sejdeme.
Přejeme příjemně prožité prázdniny

za oddíl ASPV Mgr. Hana Smolíková

Back To Top