skip to Main Content
+420 602 168 154 info@jiskraholice.cz
Historie

V roce 1956 bylo nejvyššími státními orgány přijato usnesení k novému uspořádání tělovýchovy a sportu. Byl opuštěn systém organizace tělovýchovy po odborářské linii, platný od roku 1953, a byla vytvořena jednotná dobrovolná organizace Československý svaz tělesné výchovy a sportu (ČSTV). Do ní byly zařazeny všechny dosavadní dobrovolné sportovní organizace (DSO). Na jaře 1957 proběhl tento proces i v Holicích a vznikla Tělovýchovná jednota Jiskra Holice. Jméno převzala od nejpočetnější DSO Jiskra.

V rámci TJ Jiskra vyvíjely v průběhu času činnost oddíly fotbalu, volejbalu, ledního hokeje, národní házené, atletiky, cyklistiky, tenisu, stolního tenisu, lyžování, horolezectví, šachů, sportovního kulečníku, později i basketbalu a nohejbalu a odbory turistiky a základní rekreační tělesné výchovy (ZRTV). Pro svou činnost měla Jiskra Holice k dispozici historickou sokolovnu s venkovními hřišti, od roku 1959 areál nového stadionu a od roku 1984 i školní sportovní halu vedle sokolovny. Po změně politických poměrů se od roku 1990 začaly obnovovat bývalé sportovní organizace v našem městě: SK (sportovní klub), DTJ (dělnická tělocvičná jednota), Sokol, KČT (Klub českých turistů). Zároveň začaly vznikat i organizace nové: BVK (basketbalový všesportovní klub), TK (tenisový klub) a další menší kluby. Takže postupně z TJ Jiskry Holice odcházely oddíly a odbory do těchto nových sportovních spolků, některé přestaly vyvíjet činnost. Nyní působí pod hlavičkou TJ Jiskra Holice, z. s. oddíly ASPV (asociace sportu pro všechny), jak se nazývá původní oddíl základní tělesné a rekreační výchovy, volejbalu, stolního tenisu, florbalu a klubu českých turistů. Oddíly nabízí rekreační formy sportovního vyžití i možnost zapojit se do soutěží.

Back To Top