skip to Main Content
+420 602 168 154 info@jiskraholice.cz

Drakiáda ASPV

Cvičení rodiče a děti a také Cvičení předškoláků z oddílu ASPV Jiskra Holice, z.s. jsou již v plném proudu.

Dne 19. října 2021 jsme se sešli na hřišti v ulici 9. května u příležitosti společného POUŠTĚNÍ DRAKŮ.

Odpoledne bylo zahájeno jak jinak, než sportovně. Děti plnily pohybové úkoly na sedmi stanovištích. Po získání všech barevných tiskátek do hrací karty nám nad přilehlým polem vzlétlo mnoho veselých draků. Následovalo opékání špekáčků. Za zajištění ohniště děkujeme technickým službám Holice.

Na památku povedeného odpoledne si děti odnesly pamětní list a něco dobrého na zub.

Společně trávený čas v přírodě kladně přispěl ke stmelení kolektivu a získání nových přátel z oddílu.

Těšíme se na další akce… Krásné slunečné dny přeje tým cvičitelů ASPV Holice

 

Back To Top